A műtárgyakat ért károsodásokat keletkezésük szerint a következő főbb csoportokra oszthatjuk:

– a tárgy készítése során alkalmazott anyagokból és technológiákból következők: pl.: kémiailag instabil anyagok jelenléte miatt beinduló kémiai reakciók, gyenge anyagminőség okozta rövid élettartam, hibás készítéstechnikából adódó problémák

 

 

– a műtárgy használatából adódóak: pl.: a tárgyak általános jellegű, különböző mértékű sérülései- kopások, szakadások, törések, szennyeződések.  
– a helytelen tárolási körülmények által okozottak: pl.: zsúfoltság okozta deformációk és sérülések, a nem megfelelő hőmérséklet, relatív páratartalom, fényerősség érték illetve az UV sugárzás megengedettnél nagyobb mértéke miatt kialakuló térfogat és szerkezeti változások, káros kémiai folyamatok, biológiai fertőzések beindulása.      
– katasztrófahelyzetben kialakultak: pl.: tűz-és vízkár, illetve ezek után végzett hirtelen mentés esetén bekövetkezett állapotromlások.  
– szándékos rongálás által létrejöttek: pl.: csonkítások  
– hanyag kezelés, mulasztás következtében létrejöttek: pl.: a tárolóhelyiségek nem rendeltetésszerű használatából adódó probl