preventiv_konzervalas_230x350Szükségessége

Amennyiben a restaurálásnál alkalmazott párhuzamot kívánnám felállítani az emberek és műtárgyak között a preventív konzerválás esetében is, legszívesebben egy szanatóriumi kezeléshez hasonlítanám.

A műtárgy „életét” fenyegető veszély kisebb, vagy még nem aktualizálódott, de a tárgy jelenlegi állapota és a fennálló körülmények tartós kölcsönhatása negatív irányba vezet.

Ilyenkor válik szükségessé a fennálló helyzet feltárása és kiértékelése, a szükséges azonnali beavatkozások elvégzése, valamint a körülmények helyes irányba történő változtatása.

A beavatkozás alapvető célja a restauráláséval egyező, mértéke és módja azonban eltér.

Preventív konzerválásnál szükség szerint csak a restaurálás részmunkálatai kerülnek elvégzésre /tisztítás, fertőtlenítés, vagy konzerválás/, a hangsúly azonban az így elért kielégítő állapot időben való kiterjesztésén, megőrzésén van, melyet a tárolási körülmények megváltoztatásával kívánunk biztosítani.


Alkalmazása a gyakorlatban

Jelenleg cégünk muzeális jellegű könyvgyűjtemények preventív konzerválásával foglalkozik, de az itt alkalmazott technológia egyéni helyzetre szabott változtatásokkal más, műtárgyak raktározását szolgáló helyszíneken és modern gyűjteménycsoportoknál is alkalmazható.

A munka első lépése a helyszín alapos megismerése, az állomány állapotának felmérése. Ennek alapján meghatározzuk a szükséges tennivalókat, melyek a műtárgyakat közvetlenül, valamint a tárolóhelyiséget érinthetik.

Megrendelővel történő megállapodás után a kijelölt munkálatokat lehetőség szerint a helyszínen, az állomány minimális mozgatásával, rendjének megbontása nélkül, az újabb károsodások kialakulásának veszélyét kizárva végezzük el.

Könyvtárak esetében általában a következő munkafolyamatokat alkalmazzuk:
– fertőtlenítés /helyszíni, ill. az ANTSZ által méregkamrában végzett/
– portalanítás /erre a célra alkalmas, speciális porszívók alkalmazásával/
– bőr és pergamenkötések nedves tisztítása, konzerválása
– helyszínen végezhető kisebb kötésjavítások, ideiglenes rögzítések készítése
– savmentes tárolódobozok készítése
– a helyiség nyílászáróinak szigetelése
– szellőztetési rend kialakítása, klimatizációs tanácsadás


Eredménye

A teljes kezelés eredményeképpen az egyes példányok tisztábbak, fertőzésektől mentesek, ezáltal könnyebben kezelhetőek lesznek.

A bőr és pergamenkötések anyaga a konzerválószerek hatására részben visszanyeri elvesztett víz- és zsírtartalmát, rugalmasabbá, fényesebbé, a környezeti hatásokkal szemben ellenállóbbá válik.

A kötésjavításokkal megakadályozhatjuk a rossz állapotú kötetek leválló részeinek elkallódását, a kötés nélküli vagy rendkívül rossz állapotú könyvek egységét restaurálásukig savmentes papírdobozba helyezve őrizhetjük meg.

A nyílászárók szigetelésével, a szellőztetési rend kialakításával, klimatizálással és még számos apró változtatással hozzájárulunk ahhoz, hogy a kezelt állományrész megújult állapotát hosszú évekig megtarthassa, ezzel megkönnyítve az olvasók, kutatók és a gyűjtemény kezelőinek munkáját.